อุปกรณ์การผลิต

เครื่อง SMT ความเร็วสูง, เครื่องบัดกรีแบบไหลซ้ำ, เครื่องบัดกรีลวดอัตโนมัติ, เครื่องหยอดกาวอัตโนมัติและการรวมทรงกลม